ร้อยละการลงเวลาปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
สรุปรายงานผล กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
  บุคลากรทั้งหมด บุคลากรที่ช่วยราชการ  
  บุคลการที่ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน(สำนักงาน)  
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ลงเวลาปฏิบัติงาน(WFH)  
  รวมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติงาน  
 
ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 02:07:17
 

ลำดับ กลุ่ม บุคลากร ช่วยราชการ Office ลงเวลา ร้อยละ WFH ลงเวลา ร้อยละ รวมลงเวลา ร้อยละ
1 กลุ่มผู้บริหาร 1 - 1 -
-%
- -
-%
-
-%
2 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 1 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
3 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 2 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
4 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 3 6 - 6 -
-%
- -
-%
-
-%
5 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 4 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
6 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 5 4 - 4 -
-%
- -
-%
-
-%
7 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานฯ 6 5 - 5 -
-%
- -
-%
-
-%
8 กลุ่มบริหารทั่วไป 7 - 7 -
-%
- -
-%
-
-%
รวมทั้งสิ้น 40 - 40 -
-%
- -
-%
-
-%